B kategorija

B kategorijai priskiriami automobiliai, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3 500 kg ir turintys ne daugiau kaip aštuonias sėdimas vietas be vairuotojo vietos;


Šie automobiliai gali būti sujungti su priekaba, kurių:

  • didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg;
  • didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, tačiau junginio didžiausioji leidžiamoji masė turi būti ne didesnė kaip 3 500 kg, o priekabos didžiausioji leidžiamoji masė turi būti ne didesnė už automobilio masę be krovini


B kategorijos egzaminams galima pradėti ruoštis (tiek teoriškai, tiek praktiškai) sulaukus septyniolikos, tačiau valstybinius vairavimo egzaminus „Regitroje" galima laikyti tik po aštuonioliktojo gimtadienio.


Vairavimo teorijos kursas mokykloje trunka 6 savaites. Kursą sudaro dvidešimt pamokų po dvi akademines valandas, iš viso 40 akademinių valandų.


Vairavimo praktikos mokymai pradedami pristačius medicininę pažymą ir susipažinus su teorine medžiaga.

Praktikos mokymų kursas baigiamas kartu su mokykloje vykstančiais teorijos mokymais. Mokymo programos „eksternas" mokiniai vairuoti aikštelėje ir gatvėse pradeda po to, kai eksternu išlaiko vairavimo teorijos egzaminą „Regitroje".