Kainos

KAINININKAS
Kategorija Teorijos valandų skaičius Vairavimo valandų skaičius Kaina
B 40 30 490 €

 

Pavadinimas Kaina
Papildomos vairavimo pamokos 25 €
Pakartotinis teorijos egzaminas 20 €
Pakartotinis vairavimo egzaminas 40 €

 

Kategorija Kategorijos apibūdinimas
B Automobiliai, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3 500 kg ir turintys ne daugiau kaip aštuonias sėdimas vietas be vairuotojo vietos; šie automobiliai gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg; šie automobiliai taip pat gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, tačiau junginio didžiausioji leidžiamoji masė turi būti ne didesnė kaip 3 500 kg, o priekabos didžiausioji leidžiamoji masė turi būti ne didesnė už automobilio masę be krovinio